portret
Monika Matejko
doradca restrukturyzacyjny
członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1361
  We współpracy z innymi doradcami restrukturyzacyjnymi, prawnikami i biegłymi rzeczoznawcami z różnych dziedzin, Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla:
 • firm przeżywających trudności finansowe;
 • osób fizycznych, które poprzez upadłość konsumencką chcą się oddłużyć;
 • wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych;
 • sądów gospodarczych w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  Ponadto jako doradca restrukturyzacyjny:
 • występuję jako pełnomocnik procesowy w sprawach restrukturyzacji i upadłości - zakres umocowania obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych na rzecz dłużników i wierzycieli oraz wszystkich innych uczestników postępowań incydentalnych, które mogą być wszczęte w toku postępowań upadłościowych i postępowań restrukturyzacyjnych;
 • udzielam porad i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego;
 • prowadzę szkolenia dla kancelarii prawnych, komorniczych, firm windykacyjnych i innych podmiotów zainteresowanych znajomością zagadnień prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Siedziba Kancelarii mieści się we Wrocławiu (Wrocław-Krzyki). W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych współpracuję z Sądem Rejonowym w Legnicy V Wydziałem Gospodarczym. Usługi doradcze i szkoleniowe świadczę na terenie całej Polski.